Vind uw stofzuigerzak in twee eenvoudige stappen!
Top  >  Juridische mededeling

Juridische mededeling

Auteursrecht 
® = Het wettig gedeponeerd handelsmerk van een onderneming uit de Melitta-groep.
Onze websites zijn beschermd door het auteursrecht. Exploitatie van onze websites, in hun geheel, gedeeltelijk of in gewijzigde vorm, voor commerciële of politieke doeleinden is uitsluitend toegestaan met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Melitta Group Management GmbH & Co. KG. Het afdrukken, kopiëren of downloaden van bestanden voor privégebruik is toegestaan.

Merken, titels, logo's
Alle productnamen die op onze websites worden vermeld, zijn merken van de Melitta-bedrijvengroep, ongeacht of dit uitdrukkelijk wordt aangegeven dan wel aangeduid met het symbool ®of niet.

Garantie en aansprakelijkheid
De informatie op onze websites werd met de grootste zorg samengesteld. De Melitta-bedrijvengroep stelt bovendien alles in het werk om de informatie actueel te houden. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de websites, wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Gebruik van op deze websites verstrekte inhoud gebeurt op risico van de gebruiker. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen.

Hyperlinks
De websites van derden waarnaar via links op onze websites wordt verwezen, staan op geen enkele wijze onder de invloed van de Melitta-bedrijvengroep. De Melitta-groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, tenzij anders is aangegeven. Bestaande links met websites van derden vormen geen aanbeveling door de Melitta-bedrijvengroep betreffende de inhoud van die websites, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Melitta-bedrijvengroep is niet verantwoordelijk voor externe inhoud die via zulke links toegankelijk is.

Indien u vragen heeft, kunt u ons contacteren via het volgende e-mailadres: info (at) melitta.be

Vragen of opmerkingen

Indien u vragen of opmerkingen hebt ivm de aankoop van Swirl producten (beschadigd product, onvolledige levering, ...), verzoeken we u contact op te nemen met de (online) winkel waar u ons product heeft aangekocht. Heeft u vragen of opmerkingen ivm de kwaliteit van onze Swirl producten, verzoeken we u rechtstreeks met ons contact op te nemen via deze contact-pagina.

Voor buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen kunt u zich richten tot de Consumentenombudsdienst. Voor Onlinegeschillenbeslechting neemt u contact op met het Europese ODR-Platform.